آزمایشگاه مرکزی


آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تبریز به عنوان بزرگترین مجموعه آزمایشگاهی شمال غرب کشور آماده ارائه سرویس به اساتید, دانشجویان و محققین محترم می باشد برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس پایگاه اطلاعاتی

 http://central-lab.tabrizu.ac.ir مراجعه نمائید.

راه اندازی سامانه پذیرش آنالیز


به اطلاع می رساند نرم افزار مدیریت آزمایشگاهی (سامانه پذیرش آنالیز) در حال راه اندازی بوده و به زودی در سایت فعال می شود و کلیه امور مربوط به پذیرش نمونه تا صدور نتیجه از طریق سامانه انجام خواهد شد.

فعال شدن درگاه پرداخت الکترونیکی


درگاه پرداخت الکترونیکی هزینه های آنالیز فعال شده و در منوی سمت راست، در پایین منو می باشد. مشتریان محترم می توانند با مراجعه به درگاه، هزینه های آنالیز خود را بدون مراجعه به بانک پرداخت نمایند.