استفاده از گرنت آزمایشگاهی ستاد نانو

۲۳ فروردین ۱۳۹۵ | ۲۲:۴۳ کد خبر : ۴۵۷۰ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۲۴۷
آن دسته از اساتید، دانشجویان و محققینی که دارای اعتبار (گرنت) آزمایشگاهی ستاد نانو می باشند می توانند جهت پرداخت هزینه آنالیزهای خود به آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تبریز از این گرنت استفاده نمایند.
آن دسته از اساتید، دانشجویان و محققینی که دارای اعتبار (گرنت) آزمایشگاهی ستاد نانو می باشند می توانند جهت پرداخت هزینه آنالیزهای خود به آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تبریز از این گرنت استفاده نمایند.

۵ رای

نظر شما :