استفاده از گرنت آزمایشگاهی ستاد نانو

۲۳ فروردین ۱۳۹۵ | ۲۲:۴۳ کد : ۴۵۷۰ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۹۶۷
آن دسته از اساتید، دانشجویان و محققینی که دارای اعتبار (گرنت) آزمایشگاهی ستاد نانو می باشند می توانند جهت پرداخت هزینه آنالیزهای خود به آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تبریز از این گرنت استفاده نمایند.
آن دسته از اساتید، دانشجویان و محققینی که دارای اعتبار (گرنت) آزمایشگاهی ستاد نانو می باشند می توانند جهت پرداخت هزینه آنالیزهای خود به آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تبریز از این گرنت استفاده نمایند.

( ۶ )

نظر شما :