اهداف

اهداف و چشم انداز :

- خرید و تجهیز دستگاه های جدیدی که امکان استفاده برای چند رشته باشد و ارائه خدمات مرتبط با آن.
- ارائه خدمات همه دستگاه های موجود در آزمایشگاه به صورت online از طریق سایت آزمایشگاه مرکزی با ارسال نمونه از طریق پست.
- برنامه ریزی برای برگزاری کارگاه های آموزشی مرتبط با دستگاه های موجود برای دانشجویان، اساتید و حتی کارمندان آزمایشگاه های دانشگاه تبریز و سایر دانشگاه ها جهت بهره برداری بهینه.
- ایجاد یک چارت سازمانی مرتبط با فعالیت های صورت گرفته که در آن اعضا و کارشناسان مشخص باشند تا روند اداری بسیار سرراست صورت پذیرد..
- افزایش بهره وری ازامکانات و تجهیزات پژوهشی.
- فراهم ساختن زمینه و بستر لازم جهت انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی.
- استفاده بهینه از توان پژوهشی اعضای هیات علمی.
- بهبود کیفیت آموزشی و پژوهشی دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی.
- ایجاد ارتباط بین آزمایشگاه های داخل و خارج دانشگاه به منظور ارائه خدمات متقابل.
- اعمال رویه حرفه‌ای و متعهد در ارتباط با خدمات ارائه شده به پژوهشگران با تعریف شاخصهای لازم برای باز خورد مناسب از مشتری جهت بازاریابی بهتر و نیز پیگیری بموقع و ارائه پاسخ مناسب به شکایات و نیازها و پرسشها جهت نیل به مشتری مداری.
- برآورده سازی الزامات استانداردها در انجام آزمون ها و نیز استاندارد سازی در خصوص تعمیر  و نگهداری تجهیزات موجود و کالیبراسیون دستگاه ها و همچنین پیاده سازی استاندارد مدیریت برای بالا بردن بهره وری آزمایشگاهها.
- بکارگیری افراد توانمند در آزمایشگاه‌ها جهت اطمینان از حصول نتایج صحیح و دقیق و آشنایی کلیه کارشناسان با کلیه روش‌های اجرایی در فعالیتهای مرتبط با محدوده عملکرد آزمایشگاه و ارتقاء سطح مهارت و اثربخشی از طریق آموزش‌های مستمر، سیستماتیک و برنامه‌ریزی شده.
- بهبود مستمر فعالیت‌ها‌ و عملکرد‌ آزمایشگاه.
-ارائه نتایج آزمایشات در بازه زمانی معین