تماس با ما

آدرس پستی:

تبریز - بلوار ۲۹ بهمن - دانشگاه تبریز -  آزمایشگاه مرکزی (جنب مرکز تحقیقات علوم پایه)
صندوق پستی: 16471-51666


شماره حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه تبریز:
بانک ملی شعبه دانشگاه:  2177220402008

شناسه حساب:  10401102701151159

توجه: درج شناسه علاوه بر شماره حساب روی فیش بانکی الزامی می باشد.
درگاه پرداخت الکترونیکی هزینه های آنالیز فعال شده و در منوی سمت راست صفحه اصلی، در پایین منو می باشد. مشتریان محترم می توانند با مراجعه به درگاه، هزینه های آنالیز خود را بدون مراجعه به بانک پرداخت نمایند.
 

تلفن های تماس:

مدیریت آزمایشگاه: 04133393912
کارشناس اداری آزمایشگاه: خانم جلیلی 04133393914

فکس: 33393912-041 

تلفن تماس برای گرفتن نوبت دستگاه SEM:
                          041-33393913


ایمیل آزمایشگاه: centrallab@tabrizu.ac.ir  

 
www.central-lab.tabrizu.ac.ir