(DLS (Dynamic Light Scattering

 

نام دستگاه: (DLS (Dynamic Light Scattering

یکی از دستگاه‌هایی که امروزه در مراکز تحقیقاتی و واحدهای آزمایشگاهی مورد استفاده قرار می‌گیرد، دستگاه DLS است. دستگاه DLS، توانایی اندازه گیری سه مشخصه ذرات یا ملکولها در محیط مایع را دارد. این سه پارامتر بنیادی عبارتند از :

 اندازه ذره  (Particle size)
 - 
پتانسیل زتا  (Zeta potential)
 وزن ملکولی  (Molecular weight)

با بکار بردن تکنولوژی منحصر بفرد در دستگاه DLS می توان این پارامترها را در دامنه وسیعی از غلظت ها اندازه گیری کرد. نمونه‌هایی که این دستگاه قادر به انجام آزمون برروی آنها است، باید به حالت کلوئیدی سوسپانسیون و امولسیون باشند. دستگاه DLS از جمله دستگاه‌هایی است که کاربرد آن در علوم و صنایع مختلف روز به روز در حال افزایش است که دلایل این افزایش کاربرد به شرح زیر است :

کوتاه بودن مدت زمان انجام آزمون

انجام سه آزمون بوسیله یک دستگاه

عدم وجود مراحل آماده‌سازی پیچیده

عدم نیاز به شرایط محیطی خاص در محل نصب دستگاه

هزینه پایین انجام آزمون

یکی از خصوصیات بارز این دستگاه، اندازه گیری های تکرارپذیر و دقیق با کنترل دقیق دما است. گستره دستگاه طوری طراحی شده است که حداقل ارتباط شخص کاربر با دستگاه برای کسب نتایج بسیار عالی را دارد. دستگاه DLS اندازه ذرات را ابتدا با اندازه گیری حرکت بروانی ذرات موجود در یک نمونه با استفاده از پراش نور دینامیکی (DLS) ، و سپس تفسیر اندازه بدست آمده با بکار بردن تئوری های اثبات شده تعیین می نماید

 

مشخصات دستگاه:

مدل : Nanotrac Wave شرکت  Microtrac

دامنه اندازه گیری: 8/0 تا  6500 nm
دامنه اندازه گیری پتانسیل زتا: 200- تا mV 200 محدوده اندازه ذرات nm 10 تا 200 میکرون

 اندازه نمونه لازم: کمتر از 3 میلی لیتر در سل استاندارد

دامنه اندازه گیری وزن ملکولی:  Daltons 300 تا MegaDaltons 20

دامنه دمایی: 5 تا 90 درجه سانتیگراد

دامنه pH: از 2 تا 12

هدایت توصیه شده: < 5 mS/cm

این دستگاه مجهز به لیزر nm 780 است.

هزینه آنالیز Particle size برای هر نمونه : 400000 ریال

هزینه آنالیز Particle size + Zeta potential برای هر نمونه: 700000 ریال

تذکر: انجام آنالیز پتانسیل زتا توسط دستگاه به تنهایی مقدور نبوده و الزاما باید به همراه آنالیز اندازه ذرات انجام شود.

 

 

مدیر آزمایشگاه: دکتر محمود زارعی

زمینه تخصصی: شیمی

تلفن تماس: 33393918-041