(FESEM (EDX & Map & Line scan

 

نام دستگاه: (FESEM (EDX & Map & Line scan

دستگاه SEM یکی از ابزارهای قدرتمند مورد استفاده در رشته های مختلف از جمله فناوری نانو می باشد که با کمک بمباران الکترونی تصاویر اجسامی به کوچکی 10 نانومتر را برای مطالعه تهیه می کند. بمباران نمونه سبب می شود تا از نمونه الکترونهایی به سمت صفحه دارای بار مثبت رها شود که این الکترون ها در آنجا تبدیل به سیگنال می شوند. حرکت پرتو بر روی نمونه مجموعه ای از سیگنال ها را فراهم می کند که بر این اساس میکروسکوپ می تواند تصویری از سطح نمونه را بر صفحه کامپیوتر نمایش دهد. 

دستگاه SEM (میکروسکوپ الکترونی روبشی) دانشگاه تبریز مارک MIRA3 FEG-SEM ساخت کمپانی Tescan کشور چک می باشد این دستگاه دارای فیلمان انتشار میدانی (Field Emission) بوده و در دوحالت خلا بالا و خلا پایین (مناسب برای نمونه های نارسانا) کار می کند. resolution  این دستگاه تا nm 1  بوده و قدرت بزرگنمایی آن تا 1 میلیون برابر با اعمال ولتاژ kv30 می باشد. این دستگاه مجهز به دتکتورهای SE(Secondary Electrons) ، BSE(Back-Scattered Electrons) ، LVSTD(Low Vacuum Secondary Electron Tescan Detector)  و EDX(Energy – dispersive X-Ray Analysis) بوده و قابلیت آنالیز کیفی (نوع عناصر و فازهای تشکیل دهنده ماده) و کمی (مقدار و کمیت عناصر) نمونه ها را دارد.

توپوگرافی نمونه: خصوصیات سطوح
مورفولوژی: شکل ، اندازه و نحوه قرارگیری ذرات در سطح جسم
ترکیب: اجزایی که نمونه را می سازند.

 

1(9).jpg

  1. به ازای هر آنالیز EDX اضافی (بیشتر از یک مورد از هر نمونه) مبلغ 200000 ریال به ساعت مورد استفاده برای عکسبرداری نمونه اضافه خواهد شد.
  2. هزینه پوشش طلا به ازای هر نمونه 200000 ریال می باشد.

آزمایشگاه از پذیرش نمونه هایی که ابعاد آنها بزرگتر از  1cm×1cm باشد و همچنین نمونه های سمی، مغناطیسی و بیماری زا معذور  می باشد.

 

مدیر آزمایشگاه: دکتر محمود زارعی

زمینه تخصصی: شیمی

تلفن تماس: 33393918-041