اسپین کوتر

 

نام دستگاه: اسپین کوتر (Spin coater)

دستگاه اسپین کوتر یا پوشش دهی دورانی قابلیت ایجاد سرعت های مختلف به صورت پله و شیب، با شتاب و زمان تعیین شده را دارا می باشد. از جمله قابلیت های این دستگاه میتوان به ایجاد پوشش یکنواخت فوتورزیست، PDMS و ...، نگهدارنده ویفر با دقت بسیار بالا، امکان ایجاد سرعت دورانی تا 9000 rpm،لایه نشانی در محیط خلاء در صورت نیاز، نمایش پروفیل سرعت به صورت آنلاین بر روی صفحه نمایش، میزان ارتعاش و شدت صدای پایین )کمتر از (56 dB، قابلیت نصب داخل هود ضد اسید، قابلیت کار با زیرلایه تا قطر 6 اینچ، و.. اشاره کرد.

قیمت به ازای هر نمونه: 150.000 ریال

 

مدیر آزمایشگاه: دکتر محمد صادق ذاکرحمیدی

زمینه تخصصی: فیزیک

تلفن تماس: 33393918-041