دستگاه سختی سنجی یونیورسال

 

نام دستگاه: سختی سنجی یونیورسال

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه:

سختی سنجی یکی از مهم ترین آزمایش های مقایسه ای در زمینه مهندسی مواد می باشد. عدد سختی را بر اساس مقاومتی که ماده در برابر فروریختن یک فرورونده از خود نشان می دهد، تعیین می کنند. بر این اساس سه روش برینل، راکول و ویکرز برای تعیین سختی وجود دارد. دستگاه سختی سنج یونیورسال کوپا مدل uv1 قابلیت انجام سختی سنجی با 15 روش راکول، 15 روش راکول سوپرفیشال، 88 روش ویکرز و تمامی روش های برینل از نیروی 1kg تا 5.187kg با ساچمه 1mm تا 10mm را دارد. دقت دستگاه سختی سنج یونیورسال در مقیاس راکول 1.0HRCc  بوده و قابلیت تبدیل سختی اندازه گیری شده به مقیاس های سختی در صفحه نمایش وجود دارد. برخی روش های برینل دارای روش های مشابه سازی هستند که بدون نیاز به سیستم اپتیک و اندازه گیری قطر اثر می توان سختی را اندازه گیری نمود. این موضوع زمان سختی سنجی برینل را بسیار کم می کند. از ویژگی های دیگر دستگاه سختی سنج یونیورسال می توان به موارد زیر اشاره کرد:

امکان کالیبراسیون کاربر، اندازه گیری دقیق جابجایی ایندنتور با دقت 1.0 میکرون، دارای حافظه با 1500 رکورد، دارای رابط USB جهت انتقال داده به فلش کارت، دقت بالا در اندازه گیری نیرو، جابجایی و سختی اندازه گیری شده، نمایش دیجیتال سختی اندازه گیری شده همراه با قطر و عمق اثر.

هزینه هر ایندنت: -

مدیر آزمایشگاه: دکتر حسین آقاجانی

زمینه تخصصی: مهندسی مواد

تلفن تماس: 33393918-041