سایر خدمات قابل انجام

 

سایر خدمات و تجهیزات قابل ارائه در آزمایشگاه مواد پیشرفته 

 
شیکر ارلن و بالن
هیتر و همزن مغناطیسی
حمام بن ماری
همزن مکانیکی
اون (خشک کن)
 
 

مدیر آزمایشگاه: دکتر حسین آقاجانی

زمینه تخصصی: مهندسی مواد

تلفن تماس: 33393918-041