شبیه ساز طیف خورشیدی

 

نام دستگاه: شبیه ساز طیف خورشیدی

خدمات قابل ارائه با این دستگاه: انجام تست های مربوط به سولارسل ها، آزمایش های تخریب و ...

شبیه ساز شریف سولار نور ترکیبی LED و لامپ هالوژن نور خورشیدی را از 400 تا 1000 نانومتر شبیه سازی می کند و جهت اندازه گیری استاندارد سلول های خورشیدی (AM1.5) بکار می رود.

قیمت به ازای هر نمونه: 150.000 ریال

قیمت به ازای هر ساعت کارکرد: 350.000 ریال

 

مدیر آزمایشگاه: دکتر محمد صادق ذاکرحمیدی

زمینه تخصصی: فیزیک

تلفن تماس: 33393918-041