لیزر رنگی

 

نام دستگاه: لیزر رنگی

لیزر گووسی قرمز با طول موج قابل تنظیم در محدوده 610-585 نانومتر

مدل: FPDL 5020

قیمت به ازای یک ساعت کارکرد: 800.000 ریال

 

 

مدیر آزمایشگاه: دکتر محمد صادق ذاکرحمیدی

زمینه تخصصی: فیزیک

تلفن تماس: 33393918-041