آزمایشگاه فیزیک مدرن

 

تجهیزات موجود در آزمایشگاه:

  • اسپین کوتر
  • طیف سنج فیبری مینیاتوری (uv انعکاسی)
  • لیزر رنگی
  • مجموعه z-Scan
  • شبیه ساز طیف خورشیدی
  • Glove box
  • سایر خدمات قابل انجام

 

مدیر آزمایشگاه: دکتر محمد صادق ذاکرحمیدی

زمینه تخصصی: فیزیک

تلفن تماس: 33393918-041