آزمایشگاه علوم اعصاب شناختی

 

تجهیزات موجود در آزمایشگاه:

  • الکتروانسفالوگرافی

 

مدیر آزمایشگاه: دکتر محمد علی نظری

زمینه تخصصی: روانشناسی

تلفن تماس: 33393913-041