آزمایشگاه مواد پیشرفته

 

تجهیزات موجود در آزمایشگاه:

  • دستگاه سختی سنجی یونیورسال
  • میکروسنجی (ویکرز)
  • کوره تیوپی
  • حمام التراسونیک
  • سایر خدمات قابل انجام

 

مدیر آزمایشگاه: دکتر حسین آقاجانی

زمینه تخصصی: مهندسی مواد

تلفن تماس: 33393917-041