میکروسکوپ اینورت

 

نام دستگاه: میکروسکوپ اینورت

زمینه های کاربردی: کشت سلول، پزشکی، داروسازی، علوم دامی/ بررسی نحوه حرکت، تولید مثل، شناسایی و شمارش سلول ها

مدل: TCM 400

شرکت سازنده: LABOMED-USA

خدمات قابل ارائه با این دستگاه:

  • کشت انواع سلول ها
  • میکرو اینجکشن توسط میکروسکوپ اینورت مجهز به سیستم هافمن

قیمت هرساعت (حداقل استفاده یک ساعت): 500.000 ریال

 
 
مدیر آزمایشگاه: دکتر محمود زارعی

تلفن تماس: 33393918-041