هود کلاس II

 

نام دستگاه: هود کلاس II

زمینه های کاربردی: کشت سلول، پزشکی، داروسازی، علوم دامی

ایجاد فضایی استریل جهت کار با محیط های کشت استریل و نمونه های سلولی

مدل: LH615

شرکت سازنده: شرکت فاطر الکتریک- ایران

قیمت: هر ساعت 200.000 ریال

 
مدیر آزمایشگاه: دکتر محمود زارعی

تلفن تماس: 33393918-041