اتوکلاو

 

نام دستگاه: اتوکلاو

زمینه های کاربردی: بیولوژی سلولی مولکولی، پزشکی، داروسازی، علوم دامی

مدل: RT-2

شرکت سازنده: ریحان طب

قیمت: یک Run (برای هر تعداد نمونه) 200.000 ریال

 

 

مدیر آزمایشگاه: دکتر بابک قاسمی پناهی- دکتر اسماعیل بابائی

زمینه تخصصی: علوم دامی- ژنتیک

تلفن تماس: 33393918-041