pH متر

 

نام دستگاه: pH متر

زمینه کاربردی: اندازه گیری pH محلول ها

شرکت سازنده: راد طب نوین

قیمت به ازای هر نمونه: 20.000 ریال

 

 

مدیر آزمایشگاه: دکتر بابک قاسمی پناهی- دکتر اسماعیل بابائی

زمینه تخصصی: علوم دامی- ژنتیک

تلفن تماس: 33393918-041