فریز درایر

 

نام دستگاه: فریز درایر

زمینه کاربردی: خشک کن انجمادی انواع نمونه ها

شرکت سازنده: دنا وکیوم

قیمت: هر نمونه (حداقل 24 ساعت) 600.000 ریال

 

 

مدیر آزمایشگاه: دکتر محمود زارعی

تلفن تماس: 33393918-041