ترموسایکلر

 

نام دستگاه: ترموسایکلر

زمینه کاربردی: وسیله ای جهت تکثیر DNA

مدل: TPN-25

شرکت سازنده: PADIDE NOJEN PARS

 

مدیر آزمایشگاه: دکتر بابک قاسمی پناهی- دکتر اسماعیل بابائی

زمینه تخصصی: علوم دامی- ژنتیک

تلفن تماس: 33393918-041