MALDI-TOF Mass Spectrometry

 

نام دستگاه: MALDI-TOF Mass Spectrometry

دستگاه  MALDI-TOF Mass Spectrometry  ساخت کمپانی SAI کشور انگلستان

طیف سنجی جرمی یک روش بسیار حساس برای بررسی ساختاری مولکولها است. در حال حاضر هر طیف سنج جرمی شامل: یک منبع یونی جهت ایجاد یونها از نمونه، یک یا چند آنالیزور جرمی جهت جدا سازی یون­ها براساس نسبت جرم به بار، یک آشکارساز جهت ثبت تعداد یونهای خارج شده از آخرین آنالیزور و یک کامپیوتر جهت پردازش داده­ها و ایجاد طیف می­باشد. یکی از پیشرفته­ترین تکنیک­های آنالیز جرمی ( Matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight (MALDI-TOFمی­باشد، که در این تکنیک با استفاده از تابش نور لیزر، نمونه­ها با وزن مولکولی بالا بدون احتمال تفکیک مولکول قابل شناسایی هستند.

در این روش نمونه­ی محلول با یک نسبت مشخص در یک ماتریکس مناسب رقیق می­شود. سپس با قرار گرفتن روی یک صفحه فلزی در معرض تابش نور لیزر قرار می­گیرد و  با انتقال الکترون، نمونه بصورت یون مثبت در می آید. سپس یون­ها­ وارد محفظه فضای پرواز طیف سنج می­شوند.

از تکنیکMALDI-TOF Mass Spectrometry  برای شناسایی بیو ملکول­ها (همانند پروتئین­ها، پپتیدها، DNA و......)، مولکول­های الی بزرگ (همانند پلیمرها، دندریمرها و ........) و سایر ماکرومولکول­ها استفاده می­شود. بنابراین این تکنیک در زمینه­های مختلف بیوشیمی، شیمی آلی، شیمی پلیمر، میکروبیولوژی و داروسازی دارای اهمیت فراوان خواهد بود.

هزینه آنالیز: بزودی اعلام خواهد شد.

 

 

 

مدیر آزمایشگاه: دکتر محمود زارعی

زمینه تخصصی: شیمی

تلفن تماس: 33393918-041