دستگاه تراوایی گازی

 

نام دستگاه: تراوایی گازی

مطالعات دارسی و نتایج آن براساس جریان تک فازی با اشباع 100 درصد سیال جریانی در محیط متخلخل بوده است. در این حالت (جریان تک فاز) نفوذپذیری یک سنگ، هیچگونه وابستگی به نوع و طبیعت سیال استفاده شده ندارد. به بیان دیگر مقدار نفوذپذیری در محیط متخلخل 100 درصد اشباع با سیال، برای انواع مختلف سیالات مقداری ثابت خواهد بود که نفوذپذیری مطلق نامیده می­‌شود. لذا نفوذپذیری مطلق از خصوصیات محیط متخلخل بوده و ربطی به سیال ندارد. اندازه ­گیری آزمایشگاهی تراوایی مطلق معمولاً شامل کاربرد مستقیم قانون دارسی است و نیازمند اندازه­ گیری تک تک متغیر­ها نظیر نرخ جریان، افت فشار، ابعاد نمونه (طول و سطح مقطع) و خواص سیال (گرانروی) می­ باشد. اغلب اندازه­ گیری ­های آزمایشگاهی روی نمونه­های سازند با هندسه مشخص مثل مغزه استوانه­ ای انجام می­ شود. این قالب ­های مغزه دارای قطر 1 و 5/1 اینچ و طول 5/1 تا 8سانتی­متر هستند. قبل از استفاده از نمونه ­های مغزه برای اندازه­ گیری تراوایی، بایستی ابتدا سیالات باقی­مانده (سیالات درجای سازند) خارج گردند. باید در نظر داشت که برای اندازه­ گیری تراوایی مطلق بایستی تنها یک سیال آزمایشگاهی را درون محیط متخلخل اشباع از همان سیال تزریق کنیم. معمولاً تلاش می ­گردد که سیال مورد استفاده برای این منظور، بی اثر باشد؛ بنابراین معمولاً برای اندازه ­گیری تراوایی مطلق نمونه­ های مغزه، بجای استفاده از مایعات از گازها استفاده می­ گردد. گازهای خشک نظیر نیتروژن، هلیوم، یا هوا به عنوان سیال در اندازه­ گیری تراوایی مطلق نمونه های مغزه مورد استفاده قرار می­ گیرند. استفاده از گازها کاربردی و مناسب می ­باشد چرا که گاز علاوه بر تمیز و بی اثر بودن، فضاهای خالی شبکه را تغییر نمی­ دهد. به عبارت دیگر اندازه ­گیری تراوایی مطلق تحت تاثیر برهم کنش ­های سنگ-سیال قرار نمی­ گیرد.

 

 

مدیر آزمایشگاه: دکتر حسن اقدسی نیا

زمینه تخصصی: شیمی و نفت

تلفن تماس: 33393918-041