آزمایشگاه پیش نشانگرهای زمین لرزه

 

معرفی:

این آزمایشگاه جهت بررسی، شناسایی و ثبت و اعلام پیش نشانگرهای زمین لرزه ها بموازات پیشرفت علم شناسایی زلزله ها در جهان راه اندازی گردیده است. این آزمایشگاه همکاری نزدیک با مرکز ملی پایش پیش نشانگرهای ایران (تهران) دارد و به جرات اولین مرکز در خاورمیانه است که پایش آزمایشگاه پیش نشانگرهای الکتریکی زمین لرزه ها را انجام می دهد. در کنار این امر این آزمایشگاه خدمات آزمایشهای ژئوفیزیکی مرتبط را نیز ارائه می دهد که خدمات مذکور به شرح زیر می باشند.

 الف- بخش پایش پیش نشانگرهای  زلزله

 1. ثبت داده های پایش زلزله (دادههای  پیش نشانگرالکتریکی-سلف پتانسیل زمین) بروش ون-VAN
 2. تهیه ، پردازش و فروش کاتالوگ داده های پیش نشانگر به سفارش مشتری از ایستگاههای ثابت این آزمایشگاه (در ازمایشگاه مرکزی، اسپران- ائل گلی) و نیز از طریق ایستگاههای سیار در هر نقطه با سفارش مشتری.
 3. تهیه کاتالوگ زلزله های روی داده و ثبت شده در هر نقطه از جهان  به سفارش مشتری
 4. تحلیل مخاطرات زلزله
 5. تهیه و خرید ونصب و راه اندازی انواع  لوازم پایش پیش نشانگر زلزله

 

ب- بخش مطالعات اکتشافی و ژئوفیزیک (با جدید ترین دستگاهها و روشهای نوین)

 1. انجام آزمایشهای ژئوالکتریک

1-1-با هدف اکتشاف آب  و تحویل نقطه برای حفاری چاه

1-2- با هدف اکتشاف مواد معدنی

1-3 با هدف جستجوی کانال یا قناتهای قدیمی گم شده

1-4- با اهداف باستان شناسی (در صورت اخذ مجوز توسط کارفرما از سازمانهای ذیربط)

1-5-با اهداف مطالعات ژئوتکنیک، سد، تونل، مترو، پالایشگاه

1-6- انجام آزمایشهای توموگرافی ETMجهت شناسایی کارست (برای حفر چاه)،  یا گزر بهینه تونل ها از فضای کارستی و یا نقاط بهینه حفاری چاه در کارست با هدف کمترین ریزش چاه و تهیه نقشه های ژئوتوریسم غارها.

 

 1. انجام آزمایشهای ژئوفیزیک لرزه ای

2-1- با هدف اکتشاف آب  و تحویل نقطه برای حفاری چاه

2-2- با هدف اکتشاف مواد معدنی

2-3 توموگرافی لرزه ای با اهداف مختلف مشابه بند 1-6

2-4- با اهداف باستان شناسی (در صورت اخذ مجوز توسط کارفرما از سازمانهای ذیربط)

2-5-با اهداف مطالعات ژئوتکنیک، سد، تونل، مترو، پالایشگاه

 

 1. انجام آزمایشهای مگنتومتری

3-1- با هدف اکتشاف مواد معدنی

3-2-اکتشاف امتدادهای ساختاری

3-3-تهیه نقشه عمق پی سنگ

3-4-کشف تحلیل منابع آنومالی خاص

 

الف- بخش پایش پیش نشانگرهای  زلزله

1-ثبت و شناسایی و اعلام زلزله ها ی مهم پیش از رویداد به مسئولین ذیربط

2- انجام 2طرح پژوهشی در این ارتباط

3- انجام چندین پایان نامه موفق در ارتباط با پیش نشانگرهای  زلزله

4- چاپ 4 مقاله علمی ISI مرتبط

            ب- بخش مطالعات اکتشافی و ژئوفیزیک

 1. انجام 2طرح پژوهشی با هدف اکتشاف آب شامل:

1-1-شناسایی گسلهای منطقه میانه (آذربایجان شرقی) با اکتشافات ژئوفیزیکی جهت تعیین نقطه بهینه برای حفر چاه

1-2- مطالعات ژئوفیزیکی جهت تعیین نقطه بهینه برای حفر چاه برای روستاهای شهرستان هریس(آذربایجان شرقی)

1-3- انجام مطالعات ژئوفیزیکی جهت تعیین نقطه بهینه برای حفر چاه برای بیش از 200روستا و کارخانه و باغ کشاورزی در استان آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل، همدان، زنجان،  تهران و کرمانشاه.

 1. انجام چندین پایان نامه با مطالعات ژئوفیزیکی با هدف شناسایی گسلها
 2. چاپ 3 مقاله علمی ISI مرتبط
 3. انجام 2طرح پژوهشی ژئوفیزیکی با هدف اکتشافات معدنی
 4. انجام 1طرح پژوهشی ژئوفیزیکی با هدف مطالعات ژئوتکنیکی

 

مدیر آزمایشگاه: دکتر بهزاد زمانی

زمینه تخصصی: زمین شناسی- تکتونیک

تلفن تماس: 33393913-041