NMR

 

نام دستگاه: NMR 

دستگاه NMR 400 MHz مدل 400 Ultrashield

ساخت کارخانه Bruker  مدل Avance 400MHZ

یکی از پیشرفته ترین دستگاههای مورد استفاده در آنالیز دستگاهی جهت تعیین ساختار ترکیبات آلی می باشد.

این دستگاه جهت آنالیز عناصر کربن،هیدروژن،فلوئور و فسفر بکار میرود.

متد آنالیز

شرایط آنالیز

هزینه هر نمونه

(ریال )

توضیح

13CNMR

حلال کلروفرم

550000

(500000)

1- برای 13CNMR حداکثر اسکن مجاز 1000بوده و برای هر 100 اسکن اضافی 10درصد به هزینه اضافه می‌شود.

2- مبلغ داخل پارانتز در صورت ارائه حلال از طرف متقاضی می‌باشد.

13CNMR

حلال DMSO

600000

(500000)

HNMR

حلال کلروفرم

400000

(350000)

HNMR

حلال DMSO

500000

(350000)

 

 

 

دانشکده: دانشکده شیمی

مدیر آزمایشگاه: آقای دکتر محمود زارعی

کارشناسان آزمایشگاه: آقای قنبری - خانم دکتر کبیری - آقای کنعانی

شماره های تماس: 33393095-041 و 33393172-041