کشش یونیورسال

کشش یونیورسال

فعالیتهای این آزمایشگاه در زمینه تعیین خواص و رفتار مواد و سازه ها شامل تهیه نمونه استاندارد و انجام انواع آزمایشهای مکانیکی به شرح
زیر است:

  • آزمایش کشش
  • آزمایش فشار
  • آزمایش خمش سه نقطه ای
  •  آزمایش خزش (Creep)
  •  آزمایش رهایش (Relaxation)
  • آزمایش پارگی (Tear)
  • انواع بارگذاری های سیکلیک
  • آزمایش مود اول شکست

 

دستگاه کشش یونیورسال آزمایشگاه بصورت سروالکتریکی و مجهز به نرم افزار تعریف تست، کنترل و تحلیل داده ها برای انواع آزمایشهای فوق می باشد. با توجه به ظرفیت لودسل های موجود، این دستگاه مناسب تست موادی نظیر انواع پلیمرها (لاستیک و پلاستیک)، چوب،کامپوزیت ها و بالاخص مواد بیولوژیک از جمله بافت های زنده است.
تست انواع کابل، مفتول، فنر، ورق و پروفیل از دیگر امکانات آزمایشگاه میباشد.

 

 

مشخصات و امکانات فنی دستگاه:
ظرفیت: 25 کیلونیوتن
دقت اندازه گیری نیرو: 0.25 نیوتن

سرعت حرکت فک: قابل تنظیم از 0.05 تا 500 میلیمتر بر دقیقه 
گستره کشش: 1200 میلیمتر
 رزولوشن: 0.01 میلیمتر

موارد قابل اندازه گیری :
نمودار تنش-کرنش و نیرو-جابجایی
تنش تسلیم و تنش حداکثر
تنش شکست
استحکام پارگی
استحکام کششی
استحکام فشاری
استحکام خمشی
ضریب پواسون
درصد کاهش قطر و افزایش طول
مدول الاستیسیته (مدول یانگ)
مدول خمشی
مدول آسودگی(Relaxation Module)
 مدول خزش(Creep Compliance)
سایر پارامترهای حاصل از تحلیل منحنی نیرو-جابجایی
تعیین خواص چسب در تیرهای دولایه