تخفیفات ویژه فصل زمستان شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی(جدید)

 

اعتبار ویژه‌ای برای اعضای هیئت علمی جوان فعال شد
 

درگاه پرداخت الکترونیکی

خدمات اعتباری و طرح تخفیف خدمات؛ ثبت نام افراد و شرکت ها

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی سراسر کشور، دانشجویان دکتری و پژوهشگران پسا دکتری، شرکت های دانش بنیان و صنایع کشور و سایر پژوهشگران برای دریافت خدمات آزمایشگاهی از طریق باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی حمایت می کند.

قابل ذکر می باشد تمامی آزمایشگاههای زیرمجموعه آزمایشگاه مرکزی عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی می باشد. با عضویت در این شبکه از تخفیفات آن بهره مند شوید.

 

راهنمای ثبت نام

تخفیفات ویژه فصل پاییز شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی

با عضویت در این شبکه هنگام پرداخت هزینه های آنالیز از تخفیفات ویژه برخوردار شوید.